Narzędzia

Wirtualny Lider – zaczynamy!

Kanał Virtual Leader uruchomiony na platformie Youtube koncentruje się wokół tematyki przywództwa. Razem z moimi rozmówcami pokazuję, jak można zwiększyć samoświadomość siebie jako lidera oraz zespołu. Uważam, że człowiek świadomy swoich mocnych stron i swoich słabości, może pracować lepiej, efektywniej oraz wie, jak sobie i innym pomóc.

Czytaj więcej →

Pragmatyczny lider – kim jest?

Serwis Pragmatyczny Lider, co sygnalizuję w informacji O stronie, jest poświęcony zagadnieniom związanym z byciem liderem. Stawiam tezę, iż pragmatyczny lider to lider służebny, który wykazuje dużą dozę pragmatyzmu. Powinien patrzeć na siebie i swój zespół wielowymiarowo. W tym wpisie wyjaśniam, kogo rozumiem pod pojęciami: lider, lider służebny, pragmatyczny lider.

Czytaj więcej →